Ladění a opravy klavírů

Správná údržba nástroje

1. Pravidelné čištění, ladění a seřízení mechaniky 1x ročně (i když se na nástroji nehraje) .
2. Správné umístění nástroje ( ne v těsné blízkosti oken a topného tělesa ).
3. Stabilní teplota a vlhkost v místnosti, ve které je nástroj umístěn.